INFORMATII GENERALE

DESPRE NOI

Societatea de audit „Audit-DATA” SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1008600016392, din data de 17.03.2008, certificat de înregistrare MD nr. 0078164 şi activează în baza licenţei A MMII № 028234 eliberată de Camera de Licenţiere a RM la 10.04.2008.

Societatea de audit acordă o gamă largă de servicii, la o calitate ireproşabilă, în termenii clientului, la preţuri avantajoase. Este dotată cu tehnică, utilaj şi echipamen necesar pentru îndeplinirea serviciilor de audit şi altor servicii conexe, are practică largă privind deservirea agenţilor economici din diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova.

Valoarea propunerii pe care v-o facem este simpla:
„Să lucrăm împreună cu Dumneavoastră ca un partener de afaceri de încredere, ca parte a unei echipe, asigurind un serviciu valoros care răspunde tuturor riscurilor asociate şi nevoilor activităţii şi care vă aduce valoare prin analize şi soluţii in profunzime si care asigură calitate în tot ceea ce facem.”

Societatea dispune de personal calificat, deţinători de certificate de calificare în domeniului auditului general, cu o vastă experienţă în domeniul auditului, contabilităţii şi analizelor.

Societatea de audit este membru al asociaţiei „AFAM” – Asociaţia Firmelor de Audit din Republica Moldova.

Personalul societăţii de audit acordă mare atenţie sporirii nivelului profesional, frecventând cursurile ridicării calificării în Centrul de perfecţionare a cadrelor „AFAM”, participă activ la seminarele organizate de Centrul de reciclare a cadrelor „CIPAM”.

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Pietrariei 19, etajul 1, of. nr. 3 si nr. 4
Program de lucru: Luni-Vineri, 09:00-18:00

Numere de contact: 069 184 328, 022 838 797, 067 417 943, 060 014 341

ECHIPA Audit Data

Echipa”Audit-DATA” SRL:

 • Auditori:

– Calancea Ion – Magistru in audit, audit general, auditor certificat din anul 1996.

– Crucerescu Ala – Administrator, audit general, auditor certificat din anul 2004.

– Agapi Tatiana – Manager evidenta contabila, audit general, auditor certificat din anul 2004

 • Stagieri in audit:

– Midrigan Nadejda

– Gutu Diana

– Lasco Mihaela

 • Evaluatori:

– Petrascu Natalia

 • Asistenti auditori:

– Pancev Oleg

– Crucerescu Vladimir

 • Contabili șefi:

– 8 angajați

AUDIT
 1. Auditul general al agenţilor economici cu confirmarea rapoartelor financiare:

Scopul unui audit este să îmbunătățească gradul de încredere al utilizatori¬lor vizați ai situațiilor financiare.

Acest lucru este obținut prin exprimarea unei opinii de către auditor cu privire la faptul dacă situațiile financiare sunt pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil.

El se efectuiaza prin examinarea independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte .

 1. Servicii de audit conexe:
 • Misiune pe baza procedurilor conve¬nite în conformitate cu acest ISRS: misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), sau chiar la un set complet de situaţii financiare.
 •  Audit fiscal: verificarea corespunderii contabilitatii fiscale a intreprinderii cu legislatia fiscala a Republicii Moldova.
 • Audit de revizuire: reprezinta o analiza obiectiva si impartiala a situatiei economice a intreprinderii efectuata intr-un interval de timp restrins.
 •  Audit cu destinatie speciala: reprezinta auditul efectuat asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitatea intreprinderii.
 1. Analiza activităţii economico-financiare;
 2. Elaborarea şi propagarea materialelor metodice, recomandărilor privind evidenţa contabilă, impozitarea, auditul;
 3. Asistenţă în domeniul managementului;
 4. Asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare;
 5. Îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.
CONTABILITATE

Compania Audit Data oferă servicii de contabilitate:

1. Ținerea evidenței contabile și fiscale, prezentarea rapoartelor.

Sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară. Aici se includ o gamă largă de servicii de evidenţă contabilă, incepind de la procesare si sistematizarea documentelor primare si finisind cu întocmirea și prezentarea rapoartelor în autoritățile fiscale și statistice, precum și fondul de asigurări sociale obligatorii.

2. Outsourcing: atragerea companiei de audit în calitate de contabil-sef cu sau fără pastrarea personalului in contabilitate primara.

Acest tip de serviciu oferă o şansă de a obţine servicii din partea unor specialişti de înaltă calificare, la un preţ avantajos, fără a oferi birou, fără a achita impozite la salariu, etc. achitând doar preţul pentru serviciile solicitate.

Avantajele Outsourcing-ului:

 • Testat în timp , „Outsourcing-ul în sfera contabilității ” e mult mai ieftin decit achitarea salariului lunar unui contabil personal,
 • Se efectueaza auditul gratuit pentru soldurile contabile primite, iar apoi se selecteaza un tarif competitiv pentru întreprinderea Dvs.,
 • Tarifele sunt fixe,
 • Se asigura acces deplin la baza de date,
 • Contabilul este mereu la dispoziție,
 • Nu trebuie să vă mai preocupati de ce, cind si unde trebuie să prezentați,
 • Se monitorizeaza în timp util modificările recente ale legislației în vigoare,
 • Personalul este cu vastă experiență în dopmeniul auditului și a contabilității.

3. Organizarea contabilităţii financiare și manageriale: organizarea evidentei contabile la intreprinderile nou create sau gasirea unor mijloace pentru optimizarea evidentei contabile in cadrul companiilor deja existente.

4. Restabilirea evidentei contabile: restabilirea evidentei contabile se efectueaza la intreprinderile unde evidenta contabila nu a fost ţinuta, nu a fost păstrata, sau a fost organizata în mod necorespunzător pentru a evita sanctiunile autoritatilor de control.

5. Acordare a asistenţei la automatizarea evidenţei contabile.

6. Planificare fiscală şi de calcul al obligaţiilor de plată la buget pentru persoane fizice și juridice, cu întocmirea și prezentarea declaraţiilor fiscale.

CONSULTANTA

Audit Data oferă următoarele tipuri de consultații:

 1. Consultanță în domeniul auditului: oferirea informației despre posibile erori și neconcordanțe cu legislația Republicii Moldova în domeniul evidenţei contabile, la anumite condiții;
 2. Consultații în domeniul evidentei contabile: solutionarea problemelor ce tin de evidenta contabila a întreprinderii;
 3. Consultații în domeniul legislatiei fiscale a RM: explicarea modului de calcul, de reflectare in evidenta contabila si de achitare a impozitelor si taxelor in corespundere cu legislatia fiscala in vigoare;
 4. Consultații în cadrul contractului de abonament: consultatii cu caracter permanent pentru toate aspectele ce tin de contabilitatea intreprinderii;
 5. Consultație unica: consultatii asupra unei anumite intrebari ce tine de evidenta contabila a intreprinderii;
 6. Consultație pentru persoane fizice: calculul, plata și optimizarea impozitelor pe venitul personelor fizice, pregătirea, completarea și depunerea declarațiilor fiscale pentru persoanele fizice, rambursare impozitului pe venit din buget;
 7. Consultanţii şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei financiare şi fiscale;
 8. Consultanţă în administrarea investiţiilor, în analiza proiectelor investiţionale.
ALTE SERVICII

1. Servicii în domeniul resurselor umane (cadre):

 • Perfectarea documentelor şi evidenţa personalului în cadrul întreprinderii conform legislaţiei;
 • Calcularea nivelului minim de salarizare conform categoriilor;
 • Elaborarea statelor de personal şi a regulamentului intern;
 • Elaborarea si întocmirea contractelor individuale de muncă si de răspundere materială;
 • Elaborarea fişelor de post;
 • Întocmirea tabelelor de pontaj;
 • Întocmirea registrelor de evidenţă a personalului;
 • Restabilirea arhivei personalului;

2. Servicii în domeniul protecţiei muncii:

 • Întocmirea documentelor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea insrucţiunilor de protecţie pentru fiecare funcţie;
 • Consultanţă referitor la instructajul introductiv si la locul de muncă;

3. Servicii de asistenţa juridică:

 • Întocmirea contractelor de colaborare cu partenerii;
 • Întreprinderea măsurilor de rambursare a datoriilor de la debitori;
 • Întocmirea cererilor, reclamaţiilor, reprezentarea în instantele de judecată;
 • Asistenţa juridică la fondarea, înregistrarea întreprinderii, suspendarea sau încetarea activităţii economice a întreprinderii.

4. Servicii de evaluare a Bunurilor Imobile:

 • Evaluarea întreprinderilor;
 • Evaluarea apartamentelor;
 • Evaluarea caselor de locuit;
 • Evaluarea garajelor;
 • Evaluarea clădirilor comerciale şi industriale;
 • Evaluarea clădirilor comerciale şi industriale nefinisate;
 • Evaluarea edifiiciilor, etc.

Evaluarea imobiliară este o analiză, o opinie sau o concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau uitilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietăţi imobiliare, exprimată de o persoană imparţială specializată în analiza şi evaluarea proprietăţilor, care este evaluatorul imobiliar.

ANGAJARI

Asistentul auditorului în societate de audit:

Cerinte:

 • studii superioare de specialitate;
 • experienţă minim 1 an în domeniu;
 • cunoasterea programei contabile 1C vers. 7, 8;
 • operarea PC-MS Office (Word, Excel);
 • cunostinte aprofundate in domeniul evidentei contabile și a auditului,
 • cunoasterea limbilor române şi rusă;
 • abilitati de comunicare;
 • abilitatiinalte de analiza si organizare;
 • spirit de echipa.

Compania ofera un pachet salarial motivant, oportunitatea dezvoltarii unei cariere intr-o echipa de profesionisti si un mediu de lucru modern.

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV pe adresa auditdata.moldova@gmail.com

Contabil în societate de audit:

Cerinte:

 • studii superioare de specialitate;
 • experienţă minim 1 an;
 • cunoasterea programei contabile 1C vers. 7;
 • operarea PC-MS Office (Word, Excel);
 • cunostinte aprofundate in domeniul evidentei contabile,
 • cunoasterea limbilor române şi rusă;
 • abilitati de comunicare;
 • abilitatiinalte de analiza si organizare;
 • spirit de echipa.

Compania ofera un pachet salarial motivant, oportunitatea dezvoltarii unei cariere intr-o echipa de profesionisti si un mediu de lucru modern.

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita un CV pe adresa auditdata.moldova@gmail.com